BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
KULAK BURUN BOĞAZ ANABİLİM DALI
Anasayfa Tarihçe Misyon ve Vizyon Araştırma ve Ödüller Doktorlar Eğitim Odyoloji Birimi Hastalara Bilgiler Haberler Seminerler İletişim
© Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı. Her hakkı saklıdır. İletişim: Doç. Dr. Evren Hızal drevren@gmail.com
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, çalışmalarına 25 Temmuz 1994'te Ankara Hastanesi'nde başlamıştır. KBB Anabilim Dalına bağlı Odyoloji ve Konuşma Ses Bozuklukları bölümümüz Adana, Ankara, Konya, İstanbul, İzmir ve Alanya Hastanelerinde hizmet vermektedir.

Tüm hastanelerimizin KBB kliniklerinde modern tanı ve tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Rutin KBB muayenelerinde nazal endoskopi, endonazal patolojilerin tanısında akustik rinometri, kulak ile ilgili problemlerde endoskopik ve mikroskobik otoskopi, larenks ve ses ile ilgili rahatsızlıklarda videolaringoskopi kullanılmaktadır.

Kliniğimiz Baş dönmesine sebep olan hastalıkların tanı ve tedavisinde önemli çalışmaların gerçekleştirildiği klinikler arsında yer almaktadır. İşitme konuşma ve denge problemlerinin tanı ve tedavisinin gerçekleştirildiği Odyoloji ve Nörootoloji laboratuvarımızda odyometre, immitansmetre, ABR, elektrokohleografi, otoakustik emisyon ve komputerize elektronistagmografi, videonistagmografi, VEMP üniteleri bulunmaktadır. İşitme kayıplarının tedavisi için kullanılan işitme cihazları ile ilgili değerlendirmeler laboratuvar şartlarında yapılıp uygun cihazla rehabilitasyon sağlanmaktadır.

Üniversite hastanelerimizin modern ameliyathane birimlerinde tüm rütin KBB ameliyatlarının yanı sıra koklear implant, tüm nörootolojik cerrahiler, endoskopik sinüs cerrahisi, radyocerrahi, endolaringeal mikroşirürji, ses cerrahisi ve her türlü baş boyun tümörünün rezeksiyonu ve çeşitli tekniklerle rekonstrüksiyon gibi ileri cerrahi işlemler uygulanmaktadır. Çeşitli konulardaki deneysel çalışmalar üniversitemiz bünyesindeki deney hayvanları laboratuvarında gerçekleştirilmektedir.

Kliniğimiz ulusal ve uluslararası kongre ve toplantılara yoğun olarak katılarak son gelişmeleri yakından takip etmekte ve birikimlerini bu toplantılarda ve ulusal, uluslararası dergilerde hekimlerle paylaşmaktadır. Ulusal ve uluslar arası kongrelerde ödüller alabilen bilimsel çalışmalar da üretmektedir.
Başkent 17. Kulak Burun Boğaz Günleri 12 Aralık 2020 tarihinde düzenlenecektir!..